Samenvatting van de inhoud

Harry Mulisch, Siegfried , Amsterdam 2001

Uitgever: De Bezige Bij

Motivatie van mijn boekkeuze

Ik heb het boek gekozen omdat het in eerste instantie mij werd aangeraden door een leraar in de derde klas. Sindsdien heb ik het boek gelezen met plezier, Het onderwerp interesseert mij ook heel erg omdat het om Adolf Hitler gaat, iemand met ongelofelijk racistische ideeën. Men weet niet zoveel van Hitler af, er worden wel boeken geschreven maar die hoeven niet betrouwbaar te zijn. Zijn idealen waren cruciaal voor de mensheid maar toch wordt er nog altijd over hem gesproken, niet als een beroemde man maar als een berucht iemand. Ik houd ervan om boeken te lezen over de geschiedenis van onze Aarde. Het informeert je, Ik vind dat geschiedenis heel belangrijk is voor mensen vooral voor jonge mensen. Het is een deel van ons.

Samenvatting van de inhoud

Rudolf Herter is een zeventig jaar oude Nederlandse auteur die internationaal is doorgebroken, samen met zijn vriendin Maria gaat hij naar Wenen om daar zijn nieuwe boek te promoten.Tijdens een interview komt hij op een idee voor een nieuw boek; hij wil het wezen Hitler verklaren. Hij heeft nog geen flauw idee hoe hij dit wil doen.De volgende dag na een lezing komt er een oud echtpaar naar hem toe. Meneer en mevrouw Falk vertellen hem dat ze een groot geheim weten, dat Herter zal helpen Hitler te begrijpen. Hij maakt een afspraak voor de volgende dag.Julia Falk was voor de Tweede Wereldoorlog goed bevriend met Eva Braun, die in het geheim de vriendin van Adolf Hitler was. Het mocht niet bekend worden omdat Hitler anders minder populair zou worden onder zijn vrouwelijke burgers. Op een gegeven moment werd Eva zwanger van Hitler, maar dat mocht niemand weten. Daarom werd Julia gevraagd om te doen alsof ze zwanger was en werd Eva buiten het zicht gehouden. Ullrich en Julia Falk zouden dit kind opvoeden alsof het hun eigen was, zodat niemand achterdochtig zou zijn.Eva beviel op de Reichskristallnacht van Siegfried. De jongen zelf wist niet wie zijn echte vader was.De oorlog bleef doorgaan en Hitler verloor terrein. Op een gegeven moment kreeg Ullrich Falk het bericht dat hij Siegfried om het leven moest brengen. Het bevel kwam van Hitler zelf, dus heeft hij op de schietbaan gedaan of het een ongeluk was; het pistool ging zomaar af.Hitler had dit bevel gegeven omdat hij erachter kwam dat Eva Joods was, wat hem dus een half-Joods kind had bezorgd. Als iemand daar ooit achter kwam zou dat rampzalig zijn geweest. Achteraf bleek dat de papieren vervalst waren, een handlanger van Hitler had de papieren vervalst om te zorgen dat hij zelf Hitlers opvolger zou worden en niet Siegfried.Op het moment dat Hitler daarachter kwam ging het al heel slecht en zaten hij en Eva in een bunker in Berlijn te wachten op de Russen die al snel binnen zouden vallen. Op het laatste moment, toen de Russen al bijna Berlijn in waren, besloten ze nog op het laatste moment te trouwen. Kort hierna pleegden ze zelfmoord.Met al deze informatie kwam Herter terug op zijn hotelkamer, waar hij in zijn dictafoon begint te praten en daarin Hitler verklaart. Door de grote emotionele inspanning gaat hij even liggen terwijl Maria even een drankje gaat halen. Als ze terugkomt ligt Herter dood op bed. Als ze de dictafoon afspeelt zijn z’n laatste woorden nog te horen: “…hij… hij… hij is hier…”. Dit waren ook de woorden die Hitler ooit uitsprak en daarmee de duivel bedoelde. Herter bedoelde er waarschijnlijk Hitler mee.

Read also  Planeación estratégica

Eerste persoonlijke reactie

Ik vond het heel schokkend toen Ullrich Falk het jongetje Siegfried door het hoofd had geschoten. “De wereld bestaat niet. Het is allemaal niet waar. Niets bestaat. Hij laat zich op een knie zakken en demonstreert nog eens hoe het pistool vastgehouden moet worden. Voor de grap richt hij de loop van vlakbij op Siggi’s voorhoofd. Als hij begint te lachen, haalt hij de trekker over.” Dat moest hij in opdracht van Hitler zelf omdat Eva Braun (de vrouw van Hitler) een jood bleek te zijn. Hitler kwam er later pas achter nadat hij een kind bij haar had verwekt waardoor hij heel erg boos was en niet voor schut wilde staan bij het Duitse volk. In het boek werden ook wel eens lastige dingen verteld wat ik weleens niet snapte. Ik heb sommige dingen wel even op moeten zoeken om het even goed te kunnen begrijpen.Dit verhaal zet me wel degelijk aan het denken omdat ik veel dingen erin herken aan Hitler zelf, als ik aan het lezen ben en er komen dingen voor wat met Hitler te maken heeft dan blijf ik me maar inbeelden hoe het nou echt gebeurd kon zijn. Hoe dacht Hitler nou over het leven. Wat was zijn uiteindelijke doel. Want uiteindelijk moet je wel weten dat je ergens de mist in loopt en dat heeft hij zelf ook wel geweten denk ik.

Opbouw Spanning

Personages

Rudolf HerterHij een schrijver (  eigenlijk wordt er met Rudolf Herter Harry Mulisch bedoeld. Harry Mulisch verwerkt zichzelf vaker in een verhaal wat hij schrijft, maar deze keer heb ik het wel heel erg duidelijk meegemaakt. Zelfs tot aan zijn Meester werk toe. Het meesterwerk van Rudolf Herter heet “De uitvinding van de liefde”, een titel waadoor ik meteen aan een geniale werk moet denken namelijk “” Harry Mulisch.MariaZij is een hele goede vriendin van Herter. Zij gaat met hem mee naar Wenen om een aantal interviews af te leggen over het boek van Herter, “De uitvinding van de liefde”. Ze is een aardige vrouw maar ze begrijpt Rudolf Herter niet altijd. Waarschijnlijk zal het aan de filosofische uitspraken liggen van Herter.OlgaZij is de vrouw van Rudolf Herter en ze woont met hun zoon Marnix in Amsterdam, er wordt heel weinig over haar geschreven. Eigenlijk alleen maar dat ze de vrouw van Herter is.MarnixHij is een zoon (enige zoon) van Rudolf en Olga. In het begin van het boek is hij zeven jaar.over hem wordt ook zeer weinig tot niks verteld. Ullrich FalkHij is tijdens de oorlog de knecht van Hitler geweest. Hij was zo’n beetje zijn rechter hand.In opdracht van Hitler moest hij Siegfried om het leven brengen. Het moest vervolgens als een ongeluk lijken. Hij heeft een vrouw en ze heet Julia FalkJulia FalkZij was de bediende van Hitler en Eva Braun geweest. Zij mocht als één van de eerste te weten komen dat Eva Braun zwanger was van een kind. Het moest een geheim blijven vanwege de populariteit van Hitler bij het Duitse volk en vooral de Duitse dames. Julia is de vrouw van Ullrich FalkAdolf HitlerIn het begin van het boek wordt er niet zoveel verteld over Adolf Hitler maar naarmate je toch verder leest wordt er genoeg verteld over hem. Ook omdat Herter Ullrich en Julia Falk treft en zij weten heel veel van Hitler afHitler wordt zoals gewoonlijk negatief beschreven in het boek ook natuurlijk omdat in opdracht van hem zijn zoon Siegfried dood moet. In het boek wordt ook verteld dat Hitler zijn vriendin Eva Braun verwaarloosd wat naar mijn mening ook niet moet kunnen.

Read also  El estudio de proyectos

Eva BraunEva BraunEen vriendin van Hitler, is gevoelige vrouw. Ze was een knappe vrouw en zeer sportief van toen der tijd vierentwintig.  Ze las veel romans en hield haar dagboek bij. ze heeft verschillende zelfmoordpogingen gedaan. Omdat Hitler haar zo verwaarloosde. Toch was ze vaak alleen. Al snel werd ze goede vriendinnen met Julia Falk en nam haar in vertrouwen. Samen met Hitler heeft ze een geheim kind, Siegfried. Eva trouwt met Hitler vlak voordat hij zelfmoord pleegt. Siegfriedook wel Siggi genoemd. Hij is de geheime zoon van Hitler en Eva Braun. Hij wordt doodgeschoten door Ullrich Falk op het bevel van Hitler.Over hem wordt weinig verteld; de nadruk van het boek ligt toch op zijn zogenaamde vader: Adolf Hitler.Uit het dagboek van Eva Braun bleek dat Siegfried dood moest van Adolf omdat hij één achtste jood was.Ook omdat hij er later achter kwam dat Eva eigenlijk jood.

Tijd, structuur en Perspectief

Het verhaal gaat over de historische tijd van 1933 tot 1945.De vertelde tijd is ongeveer 3 dagen lang, dat is de tijd wat Rudolf Herter doorbrengt in Wenen.Het verhaal zelf speelt zich af in 1999, dit had ik door toen Herter een boek voor Julia Falk had gesigneerd.Het tijdsperspectief heb ik voor een groot gedeelte als een flashback ervaren, omdat het verhaal het meest draait om dat van Ullrich en Julia Falk. Dat is een terugblik, het is dus al voorbij. De rest van het verhaal vond ik erg door elkaar heen lopen. Op het moment dat Herter wordt beïnvloedt door Hitler sterft hij op een mysterieus wijze en lopen het terugblik en het heden door elkaar heen. Waardoor het ook voor een groot gedeelte om de tegenwoordige tijd draait. Het boek is verdeelt in 19 hoofdstukken. Die zijn genummerd maar hebben geen titel.Het gaat als volgt. Als een hoofdstuk is afgelopen gaat het volgende hoofdstuk door waar het geëindigd was.Hoofdstuk achttien is anders namelijk een stuk uit het dagboek van Eva Braun, ik-perspectief Het begin van het verhaal wordt verteld door een verteller, naarmate het verhaal verder gaat komen Ullrich en Julia Falk aan woord. Toch neemt de verteller het telkens over, soms heb je een heel hoofdstuk wat wordt verteld door de verteller.

Read also  Negocios Exitosos

Thematiek en motieven

Siegfried, dat is het onderwerp van het boek, een zoon van Adolf Hitler. De zwarte idylle.Ik heb het opgezocht een zwarte idylle, Iets heel moois maar tegelijkertijd ook weer niet. Dat is een paradoxHet verhaal gaat over Rudolf Herter´s ´zoektocht´ naar Hitler´s aard. Doordat Ullrich en Julia Falk veel vertellen over Hitler komt Herter steeds meer te weten over Hitler. Het is een soort tweestrijdigheid in een persoonlijkheid, dus vooral van Hitler zelf. Je kunt Hitler zien als een zwakke man die geen ellende aankan maar aan de andere kant is hij zoals wij hem kennen namelijk iedereen uit de weg ruimen om te bereiken wat hij wil.

Eigen recensie

Secundaire informatie

Order Now

Order Now

Type of Paper
Subject
Deadline
Number of Pages
(275 words)